Bureau Lolkema

Mensen hebben vaak weinig zicht op hun gedrag en houding en de effecten die dit heeft op anderen en hun omgeving. Anders gezegd: WAT men doet en wat het gevolg daarvan is.

Daarnaast ontbreekt ook vaak een helder besef van motieven, behoeften en doelen die men nastreeft. Anders gezegd: WAAROM  men iets doet.

Persoonlijke ontwikkeling ontstaat wanneer mensen hun behoeften en (levens)doelen beter leren kennen en gedrag ontwikkelen om dat in hun leven en in hun werk waar te maken. Daar ligt een groot belang voor de persoon, maar ook voor de organisatie waarin men werkt.

Voor Bureau Lolkema zijn de kwaliteiten en de drijfveren van het individu bepalend voor de begeleiding en advisering die wij bieden. Wij ondersteunen mensen en organisaties bij het herkennen van hun ambities en begeleiden de ontwikkeling naar effectiever functioneren binnen de werksituatie.

Bureau Lolkema richt zich in het bijzonder op het zoeken naar een optimale balans tussen functionele werkzaamheden en persoonlijk welbevinden. Mensen functioneren nu eenmaal het best wanneer zij in staat zijn individuele en/of gezamenlijke doelen te realiseren.

Gelijkwaardigheid en respect voor de mensen met wie en voor wie wij werken is daarbij essentieel.
Wat we doen, hoe we iets doen en waarom wij dat doen, wordt gestuurd door een aantal uitgangspunten:

  • ieder mens is uniek
  • ieder mens beschikt over unieke persoonlijke kwaliteiten
  • ieder mens heeft de vrije keuze deze kwaliteiten te ontwikkelen en in te zetten
  • ieder mens is uiteindelijk alleen zelf verantwoordelijk voor de realisatie van zijn behoeften en doelen.
  • Categories:

    Coaching, Training
  • Client:

    Bureau Lolkema

Click & Share the Love